Real McCoy Custom RMC8 Eqwahlyzer Wah

16,500฿

Real McCoy Custom RMC8 Eqwahlyzer Wah หนีงใน Wah Pedal ที่ John เลือกใช้ มี EQ 5 Bands มาให้ปรับอีกด้วยครับ ซึ่งทำให้การเล่นเอฟเฟคก้อนนี้ มีอิสระ และ กว้างมากยิ่งขึ้น สภาพสวยสะสม มาพร้อมกล่อง ใบ อุปกรณ์ครบครับ
.
เสียงตัวอย่าง