สาย George L 5 เส้น และ สาย Cable ยาว อีก 3 เส้น

3,500฿

สาย George L 5 เส้น ยาวประมาณ 1 ฟุต 2 เส้น และเส้นสั้นๆ 15 - 10 cm 3 เส้น กับสาย Cable ยาว อีก 3 เส้น